Languages

SV

Laying instructions

Here's how to put your Rappgo floor

Rappgo presents the 5th generation of click-jointed flooring in our new RappLoc click system. This is the latest ingenious glue-free flooring system. The boards are laid one by one, in exactly the same way as when the tongues and grooves are glued, without having to connect the short ends together first. All you need for a perfect result is a saw and distance wedges.

Our laying instructions describe the process in detail. If one or more boards have to be replaced, the flooring boards are simply removed and new boards are laid in place again. It couldn’t be simpler!

Rappgo Ek

Flytande – För golv med 14 mm tjocklek

Detta är den vanligaste läggningsmetoden när golvet läggs på ett fast bärande underlag. Vid nedlimning, nedskruvning eller läggning med limfritt golv, (RappLoc), kan man lägga 12 m breda och 20 m långa partier utan delationsfog. Tänk på att inte belasta golvet mer än att det kan ”flyta”. Vi rekommenderar att inte placera ett kök på golvet då detta kan medföra en för hög belastning.

Rappgo har den 5:e generationen av klickfog i vårt nya klicksystem RappLoc.

Skruvat – För golv med 22 mm tjocklek

När underlaget består av reglar med max 60 cm mellanrum ska golvet skruvas ner. Detta sker genom fjädern. Plankorna ska limmas ihop i kortsidorna men inte i långsidorna och inte heller mot reglarna. Med Rappgos golv behöver skarvarna inte hamna på reglarna, däremot får två intilliggande tiljor aldrig skarvas mellan samma reglar.

Almplank från rappgo

Nedlimmat – För golv med 14 eller 22 mm tjocklek

Denna metod används främst vid läggning av stora golvytor och när man vill minimera stegljud i golvet. Här limspacklas hela underlaget, därefter limmas plankorna ned och fästs vid underlaget. Denna metod motverkar delvis plankornas naturliga rörelser vid olika klimatförhållanden vilket gör det möjligt med golvbredder upp till 12–15 meter utan expansionsfogar. Vi följer Golvbranschens rekommendationer för limning av golv, se www.golvbranschen.se.

Rappgo katalog

OUR CATALOG

Over 50 years of love for plank floors!

Rappgo’s history began at the farm Drettinge. In this catalog of inspiration we tell more about our history and our love of wide plank floors. Be inspired by our products and projects that we have made over the years.

Rappgo utvalda projekt

SELECTED PROJECTS

Completed projects we like!

Reference projects are important for us – they provide an opportunity for our plank flooring to demonstrate its unique properties in beautiful environments. We hope that these environments will inspire you and awaken a passion for small-scale craftsmanship.

Visit our showroom or find a retailer near you!