GOLVSAMARBETE SILJAN–RAPPGO

Siljan Wood Products AB med varumärket Siljan och Rappgo AB med varumärket Mörkaskog har undertecknat ett samarbetsavtal.


Samarbetet syftar till att effektivisera produktion och logistik för att vidhålla den konkurrenskraftiga ställningen dessa företag har på marknaden.Siljan är ett starkt varumärke som framförallt är känt för sina massiva trägolv och Rappgo är en ledande aktör inom högkvalitativa lamellgolv. Dessa produktgrupper kompletterar varandra och parterna menar att efterfrågan på dessa produkter stärker samarbetet mellan de båda företagen.


– Siljan är ett starkt varumärke för massiva trägolv och vi ser stora fördelar att arbeta tillsammans med dem, säger Gustaf Rappe, VD Rappgo AB.


– Våra produkter kompletterar varandra väldigt bra och jag tror vi båda skall dra nytta av detta samarbete som jag hoppas skall fördjupas efter hand, säger Johan Padel, VD på Siljan Wood Products AB.


Försäljning och ordermottagning kommer att ske från respektive företag som tidigare men en del av produktion och logistik kommer att ske från Braås där Rappgo har sin tillverkning och distributionscentral. För Rappgos del kommer samarbetet att öppna upp för nyanställningar under 2014.


– Det känns fantastiskt roligt, vi har arbetat länge för det här, säger Gustaf Rappe, VD Rappgo AB.


– För oss är det naturligtvis blandade känslor, eftersom vi tvingats säga upp medarbetare på andra orter, men jag har stor tro på att detta blir bra, avslutar Johan Padel.


Mora 2013-11-19

Johan Padel

 

Braås 2013-11-19

Gustaf Rappe


För ytterligare information kontakta:
Gustaf Rappe, VD Rappgo, 070-6210251
Johan Padel, VD Siljan Wood Products AB, 070-2148244

 

VÅRA GOLV

Vitaskgolv
Almgolv
Ekgolv
Furugolv
Douglasgran
Valnötsgolv
Standardkollektion
Övrig kollektion
Tillbehör

OM RAPPGO

Om Rappgo
Kontakt
Miljö och kvalitet
Press
Lediga jobb
FABRIKSFÖRSÄLJNING

KONTAKT

Rappgo AB
Mörkaskog, 363 91
BRAÅS - SWEDEN
Tel: 0474 - 553 00
E-post: info@rappgo.se