RAPPLOC – RAPPGOS KLICKFOGSYSTEM

Rappgo har den 5:e generationen av klickfog i vårt nya klicksystem RappLoc. Det är det senaste av sinnrika system limfria trägolv. Man lägger bräda för bräda, precis som när man limmar trägolvet i not och fjäder, utan att behöva koppla ihop kortändarna först. Allt du behöver är en såg och distansklotsar för att få ett perfekt resultat.

Hur det går till visar vi i detalj i vår läggningsanvisning. Om en eller flera brädor måste bytas ut delar man enkelt golvbrädorna, byter brädan och lägger golvbrädorna på plats igen. Enklare kan det inte bli!
För mer information om läggningsanvisning och skötsel av våra trägolv, ladda ner denna pdf.
 

SÅ HÄR ENKELT FUNGERAR RAPPLOC

BILD 1.
Lägg första brädraden ca 8-10 mm från väggen (vid normal rumsstorlek) med fjädersidan (spåret) mot väggen. Sätt distansklossar mellan vägg och bräda. Är väggen krokig, ritas väggkonturen på första brädraden (bild 6). Såga sedan brädorna så de följer väggens ojämnheter.

Tänk på att, det tekniskt och rent estetiskt, ser bättre ut om sista brädan är bredare än 50 mm. Mät därför upp rummets bredd för att försäkra att sista brädan är bredare än 50 mm. Skulle så inte vara fallet så klyver man även startbrädan.
BILD 2.
Vid varje rads avslutning vänder man brädan som på bilden så att notsidan med låslist ligger mot väggen och mät av.
BILD 3.
Den kapade brädan vändes sedan och läggs på plats med den avsågade kortsidan som avslutning.
BILD 4.
Om man är tvungen att klyva mer än 35 mm på startraden eller på sista brädraden, kan man inte använda RappLocfjädern i kortsidan. Då får man istället limma dessa som på bilden. Använd gärna en tyngd under tiden som limmet härdar.
BILD 5A + 5B
Börja nästa rad med den kapade brädan. Lägg långsidorna i läge samt skjut kortsidorna tätt tillsammans innan nedvinkling sker. Håll kortsidorna tätt ihop under nedvinklingsfasen.  Ändskarvarna bör inte vara närmare varandra än 500 mm. Sätt distansklots på kortsidan. Rad efter rad gör du på samma sätt. Viktigt är att de två första brädraderna ligger absolut rakt. Detta kontrollerar du med ett snöre.
BILD 6.
Sista brädraden (även första vid behov) måste oftast klyvas på längden. Lägg den över näst sista brädan, se bilden, och rita av väggens kontur på brädraden. Därefter klyvs brädan efter märkningen. Tänk på att det måste finnas distans till vägg. (1,5 mm per breddmeter golv). Måste du klyva av mer än 35 mm kan man inte heller här använda den lösfjäder som sitter i kortsidan. Kortsidorna får då limmas istället.
BILD 7.
Om du inte kommer åt att vinkla in brädan under t ex dörrfoder eller radiatorer så gör du som på bilden. Hyvla, med hjälp av en kniv eller stämjärn, bort låstappen på låslisten. Gör detta på både kortsidan och långsidan och limma på låslisten. Vinkla brädan som på bilden och dra den bakåt på plats.
BILD 8.
För att ta isär brädorna så gör du som på bilden. Börja från vänster, sitt på undergolvet (om möjligt), lyft brädraden och slå försiktigt vid sidan om långskarven så att brädorna lossnar. Därefter delar man brädorna genom att hålla dem helt parallellt och sedan skjuta isär dem i kortsidorna. Håller man inte brädorna parallellt kan de skadas i kortsidan och vara svåra att få isär.


 

 

VÅRA GOLV

Vitaskgolv
Almgolv
Ekgolv
Furugolv
Douglasgran
Valnötsgolv
Standardkollektion
Övrig kollektion
Tillbehör

OM RAPPGO

Om Rappgo
Kontakt
Miljö och kvalitet
Press
Lediga jobb
FABRIKSFÖRSÄLJNING

KONTAKT

Rappgo AB
Mörkaskog, 363 91
BRAÅS - SWEDEN
Tel: 0474 - 553 00
E-post: info@rappgo.se