LÄGGNINGSANVISNINGAR

LÄGGNINGSINSTRUKTION FÖR RAPPGOS NAUTICGOLV

Golvet läggs som ett vanligt flytande golv.
För mer information om läggningsanvisningar och skötsel av våra trägolv, ladda ner denna pdf.

RAPPGO NAUTIC GUMMILIST 5 MM

Det som skiljer sig mot vanlig läggning är appliceringen av gummilisten mellan varje bräda. Rappgo Nautic gummilist är 5 mm bred.

GÖR SÅ HÄR:

När du lagt en hel brädrad så lägger du dit gummilisten på fjäderns ovansida. Där finns ett fräst spår anpassat för gummilistens profilering. Tryck gummilisten på plats (ska ej limmas) och kapa av den vid väggen. På så sätt blir det inga skarvar mitt på golvytan. Limma därefter dit en ny brädrad och lägg dit gummilisten osv.
 

SÅ HÄR LÄGGER DU DITT LIMMADE RAPPGOGOLV

BILD 1.
Lägg första brädraden 8–10 mm (vid normalrum) från väggen med notsidan (spåret) mot väggen. Sätt distansklotsar mellan vägg och bräda. Är väggen krokig, ritas väggkonturen på första brädraden. Såga sedan brädorna så de följer väggens ojämnheter.
BILD 2.
När du ska avsluta en rad så vänder du brädan så att fjäder ligger mot fjäder och mät av för att sedan kapa denna. Vänd den sågade sidan mot väggen, limma skarvändan.
BILD 3.
Pressa försiktigt ihop skarven med kofot. Stätt en kil vid vid kortändan.
BILD 4 A/B
Börja nästa rad med den kapade brädan. Ändskarvarna bör inte vara närmare varandra än 50 cm. Sätt distansklots på kortsidan. Rad efter rad gör du på samma sätt. Limma i notens övre ingång, pressa och slå ihop brädorna med en hammare. Vid golvvärme limmas i notens övre och nedre ingång (dubbel anlimning). Slå aldrig direkt mot not eller fjäder. Använd slagklots. Hellimma tvärfogar och längdfogar. Använd trälim t.ex. Cascol trälim (3304) eller likvärdigt. OBS! De två första brädraderna skall ligga absolut rakt. Detta kontrollerar du med ett rätsnöre.
BILD 5.
Sista brädraden måste oftast sågas på längden.Lägg denna rakt över näst sista brädraden. Tag en kort överbliven bit av en annan bräda, vänd fjädern mot väggen och rita av väggens kontur på brädraden Därefter sågas brädan efter märkningen.Bänd in den avsågade brädan med hjälp av en kofot. Skydda väggen meden brädbit. OBS! Tvingas du såga av en större del av sista raden mot väggen blir det vackrare om du klyver brädorna i både första och sista raden lika mycket. Kontrollera alltså alltid bredden på rummet innan du börjar lägga.
BILD 6.
Dörrfoder: Lägg en lös brädbit mot fodret och såga som bilden visar. Golvet skjuts sedan under fodret.
BILD 7.
Värmeledningsrör: Borra upp hål som är 2 mm större än röret.
BILD 8.
Utmed långsida: Såga ut bakstycket med en sticksåg. Vinkla sågen ca 45 grader. Såga även med 45 graders lutning mellan hålen. Kontrollera passformen hos bakstycket.
BILD 9.
När brädan är på plats limmar du fast den utsågade biten. Pressa den på plats med en kil och täck hålen runt rören med rörmanschetter. Utmed kortsida: Samma förfaringssätt men kapa här brädan tvärs över hålen med 45 graders lutning på sågen. Pelare eller liknande: Gör urtag genom att såga på tvären och hugga ut biten med stämjärn på längden.
BILD 10.
Golvsockel: Pressa ned sockeln med en brädbit medan du fäster den i väggen. Sockeln får ej pressas mot golvet så att låsning sker. Dörröppningar: I dörröppningar skall golvet förses med expansionsfog med hänsyn till olika rörelser i golvet. Fogen kan täckas med övergångslist. Efter läggning tas kilarna bort och sockelbiten monteras.Vid ytterligare arbeten i rummet skall golvet täckas med Masonit, papp eller liknande för att undvika skador. Det måste vara ett material som "andas".
BILD 11.
Så lägger du 22 mm brädor på reglar: Lägg brädorna vinkelrätt mot reglarna. Långsåga vid behov första brädraden så att den följer väggen och börja varje ny rad med den del du sågat bort från sista brädan i föregående rad. Första brädraden fäster du med två spikar eller skruvar i varje regel. Den ena toppspikar/skruvar du strax innanför not spåret. Knip av spikskallen och driv ner spiken med dorn. Spackla igen spikhålet. Den andra spiken/skruven...
BILD 12.
... slås/skruvas som alla de övriga spikarna/skruvarna snett inåt, nedåt i fjädern. Första och sista brädraden utmed väggen toppspikar/skruvar du. Lämplig huvudspik är varmförzinkad räfflad 60/2,3 mm trådspik. Limma ej långsidor och limma ej fast brädorna i reglarna. Limma däremot alla kortsidor. Skarvarna behöver ej hamna på reglarna. Observera att två intilliggande brädor aldrig får skarvas mellan samma reglar.

VÅRA GOLV

Vitaskgolv
Almgolv
Ekgolv
Furugolv
Douglasgran
Valnötsgolv
Standardkollektion
Övrig kollektion
Tillbehör

OM RAPPGO

Om Rappgo
Kontakt
Miljö och kvalitet
Press
Lediga jobb
FABRIKSFÖRSÄLJNING

KONTAKT

Rappgo AB
Mörkaskog, 363 91
BRAÅS - SWEDEN
Tel: 0474 - 553 00
E-post: info@rappgo.se