GOLVVÄRME OCH TRÄGOLV

– ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VÄLJER GOLVVÄRME IHOP MED TRÄGOLV

1. Rummet ska ha en relativ luftfuktighet mellan 30 och 60 % under årets alla årstider.

 

2. Golvytetemperaturen får ej överstiga 27° C. Detta gäller även under mattor med mera.

 

3. När trägolvet har limfog så ska man dubbelimma golvet. Det innebär att man lägger lim i notens övre och nedre ingång och låter sedan fjädern dra in limmet i notspåret.

 

4. Underlaget måste vara plant. Max 2 mm höjdskillnad på 2 meters mätlängd.

 

5. Lägg alltid en fuktspärr mellan golvvärme och trägolvet som förebygger kondens på golvets undersida.Det går bra att använda grålumppapp eller foam som stegljudsdämpare. (Det finns även kombinerbar foam med fuktskydd.)

 

 

OLIKA SYSTEM FÖR GOLVVÄRME

Det blir allt vanligare att värma ett rum eller en hel lägenhet med golvvärme. I takt med att husen blir allt bättre isolerade kan man mycket väl satsa på lågtemperaturssystemet golvvärme.

När det gäller trägolv är det vattenburna, kontrollerade golvvärmesystemet mest lämpligt. Idag finns det även bra elektriska system som går att använda ihop med trägolv. Väljer du elvärme i golvet bör du se till att golvvärmeleverantören garanterar systemets lämplighet för just trägolv.

TRÄGOLVENS LÄMPLIGHET FÖR GOLVVÄRME

Du måste noggrant ta del av den läggningsanvisning som Rappgo bifogar varje golvleverans. Där kan du läsa att vissa träslag fungerar mindre bra än andra tillsammans med golvvärme. Det gäller träslagen bok och lönn. Dessa krymper och sväller mer än andra träslag, vilket kan ge skador på golvet. Dessa skador räknas inte som fabrikationsfel och godtas inte som reklamation. Vi rekommenderar därför inte bok och lönn till golvvärme. Väljer man ändå att lägga bok eller lönngolv till golvvärme avsäger sig Rappgo allt ansvar för skada som kan uppkomma.

Viktigt är att golvytetemperaturen ej överstiger 27° C samt att den relativa luftfuktigheten ligger mellan 30 och 60 %.

MER INFORMATION

Följer du våra läggningsanvisningar, där vi skriver mer utförligt om golvvärme, kommer våra trägolv att fungera väl tillsammans med ett lämpligt golvvärmesystem.

För mer information, besök www.golvbranschen.se

 

Sök på rubriken ”Trägolv på golvvärme”. Där får du en utförlig information om allt du behöver veta om golvvärme under trägolv.

Ladda ner "Trägolv på golvvärme" som pdf.

VÅRA GOLV

Vitaskgolv
Almgolv
Ekgolv
Furugolv
Douglasgran
Valnötsgolv
Standardkollektion
Övrig kollektion
Tillbehör

OM RAPPGO

Om Rappgo
Kontakt
Miljö och kvalitet
Press
Lediga jobb
FABRIKSFÖRSÄLJNING

KONTAKT

Rappgo AB
Mörkaskog, 363 91
BRAÅS - SWEDEN
Tel: 0474 - 553 00
E-post: info@rappgo.se