BRÄDANS UPPBYGGNAD

– FÖRDELAR MED RAPPGOS FLERSKIKTSKONSTRUKTION

FLERSKIKTSBRÄDA OCH MASSIV BRÄDA

Vet du skillnaden mellan en flerskiktsbräda och en massiv bräda? Det handlar om formstabilitet. Trä är ett levande material och i tekniskt avseende hygroskopiskt. Det innebär att träet strävar efter att hålla samma relativa fuktighet som den omgivande luften. Vid hög luftfuktighet sväller träet och vid låg luftfuktighet krymper det. Denna rörelse, som är naturlig för trä, skapar dock oftast springbildningar i massiva trägolv under vintertid.
 

TRESKIKTSKONSTRUKTION FÖR FORMSTABILITET – MÖRKASKOG/ NORDIC

För att minimera springbildningar och för att få en formstabil konstruktion, har vi utvecklat treskiktskonstruktionen för breda golvtiljor. Konstruktionen underlättar bland annat städning och underhåll av trägolven. Genom att limma tre till fem olika träskikt i 90 graders vinkel mot varandra, får man en stabil konstruktion där de olika skiktens naturliga rörelse minimeras. Resultatet blir en formstabil bräda med ett minimum av springor mellan brädorna.

MÖRKASKOG

NORDIC

Här ovan ser du de principiella skillnaderna mellan den massiva golvbrädan och Mörkaskogs golvbräda i flerskiktskonstruktion.
 

SLIPNING AV TRÄGOLV/PARKETTGOLV

Den massiva brädan kan tendera att kupa sig så att den reser sig mitt på brädan eller skålar sig så att springor uppstår i de längsgående skarvarna. Kupning och skålning är en stor nackdel när brädorna ska slipas. Onödigt mycket trä måste slipas bort för att få brädan plan. Det är därför ofta en överdrift att den massiva brädan kan slipas om fler gånger än flerskiktsbrädan.
Flerskiktsbrädan är formstabil, vilket minskar risken för kupning eller skålning. Golvtiljan håller sig plan. Slipningen av golvet kan göras utan att onödigt mycket trä slipas bort. En flerskiktsbräda kan därför slipas ett flertal gånger, precis som en massiv bräda.
 

NYA GENERATIONENS GOLVBRÄDA

En massiv golvbräda är av trä, rakt igenom. Förr var detta den enda typen av golvbräda. Flerskiktsbrädan är däremot uppbyggd av trä i olika skikt, vilket ger en rad tekniska fördelar när det gäller formstabiliteten.

VÅRA GOLV

Vitaskgolv
Almgolv
Ekgolv
Furugolv
Douglasgran
Valnötsgolv
Standardkollektion
Övrig kollektion
Tillbehör

OM RAPPGO

Om Rappgo
Kontakt
Miljö och kvalitet
Press
Lediga jobb
FABRIKSFÖRSÄLJNING

KONTAKT

Rappgo AB
Mörkaskog, 363 91
BRAÅS - SWEDEN
Tel: 0474 - 553 00
E-post: info@rappgo.se